"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Vận Tải (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 38 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Vận Tải được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4094/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường GPMB đối với dự án Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh.
20-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định.
16-12-2013 Quyết định số 3816/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh để lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX.
13-12-2013 Quyết định số 3805/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên và đóng một số tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
06-12-2013 Quyết định số 3713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-11-2013 Quyết định số 3537/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.
22-11-2013 Quyết định số 3497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án dầu tư xây dựng Dự án: sửa chữa đường ĐT 640 (tuyến Ông Đô - Cát Tiến) địa điểm xây dựng: huyện Tuy Phước và huyện phù Cát.
22-11-2013 Quyết định số 3496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường ĐT 636 (tuyến Đấp Đá - Phước Thắng) địa điểm xây dựng: thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước.
21-11-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-11-2013 Quyết định số 3344/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định.
31-10-2013 Quyết định số 3232/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trang bị mũ bảo hiểm và áo phản quang cấp cho học sinh các trường thực hiện dự án "Bé đi bộ an toàn" trong năm học 2013 - 2014.
28-10-2013 Quyết định số 3149/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình mở rộng đường Quốc lộ 1 đoạn từ Km 1212+400 - Km1243 tỉnh Bình Định (đợt 1 - thị xã An Nhơn).
15-08-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2013.
05-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-07-2013 Quyết định số 1974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-07-2013 Quyết định số 1899/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định.
11-07-2013 Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện "Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông" trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10-07-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.
10-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh, bổ sung các danh mục đầu tư phát triển năm 2013.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,469 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner