"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 40 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2013 Quyết định số 4077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn ứng trước kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015 - 2016.
30-12-2013 Quyết định số 4063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.
24-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phú Phong.
20-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định.
20-12-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014 - 2015.
18-12-2013 Quyết định số 3880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 và giai đoạn 2012 - 2015.
17-12-2013 Quyết định số 3858/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013.
13-12-2013 Quyết định số 3812/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 11/6/2013 của Bộ Tài chính.
12-12-2013 Quyết định số 3780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2014 (nguồn vốn của tỉnh).
12-12-2013 Quyết định số 3779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014 - 2015.
11-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2014.
09-12-2013 Quyết định số 3741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nâng mức phụ cấp thâm niên đối với công chức.
30-10-2013 Quyết định số 3183/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020.
30-10-2013 Quyết định số 3173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định.
23-10-2013 Quyết định số 3104/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục vốn dự án quy hoạch.
21-10-2013 Quyết định số 3082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2013 (Nguồn vốn của tỉnh).
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,908 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner