"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 73 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2013 Quyết định số 4039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
24-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phú Phong.
20-12-2013 Quyết định số 3927/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt số lượng heo giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 3861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020.
16-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13-12-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2014.
12-12-2013 Quyết định số 3772/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
09-12-2013 Quyết định số 3742/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục thiệt hai do bão, lũ gây ra.
06-12-2013 Quyết định số 3712/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2013.
05-12-2013 Quyết định số 3683/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn.
29-11-2013 Quyết định số 3619/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ và ủy quyền phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.
27-11-2013 Quyết định số 3540/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng giống lúa thuần để hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố khắc phục khẩn cấp hậu quả thiệt hại do đợt lũ tháng 11 năm 2013 gây ra phục vụ sản xuất Đông Xuân 2013 - 2014.
25-11-2013 Quyết định số 3516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại huyện Hoài Nhơn.
25-11-2013 Quyết định số 3515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thị trấn Bồng Sơn.
25-11-2013 Quyết định số 3514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thị trấn Tam Quan.
22-11-2013 Quyết định số 3494/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn cây Bần trắng và cây Mắm trắng áp dụng cho vùng có thể nền thấp, thời gian ngập triều kéo dài.
12-11-2013 Quyết định số 3358/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12-11-2013 Quyết định số 3349/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,769 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner