"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 191 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030" của tỉnh Bình Định.
31-12-2013 Quyết định số 4095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá đất ở để tính bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
27-12-2013 Quyết định số 4039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
27-12-2013 Quyết định số 4037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
27-12-2013 Quyết định số 4024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vĩnh Thạnh.
25-12-2013 Quyết định số 3994/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ 4.900 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt năm 2013.
24-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phú Phong.
24-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch sử dụng đất năm 2014 của huyện.
24-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch triển khai thực hiện Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ, chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện.
23-12-2013 Quyết định số 3954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí danh mục dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do.
23-12-2013 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về dinh dưỡng của tỉnh Bình Định đến năm 2015.
20-12-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.
20-12-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn.
20-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2013 Quyết định số 3927/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt số lượng heo giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2014.
19-12-2013 Quyết định số 3905/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" của tỉnh Bình Định.
18-12-2013 Quyết định số 3880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 và giai đoạn 2012 - 2015.
18-12-2013 Quyết định số 3861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,491,208 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner