"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 41 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4087/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Wash Tam Quan - Bình Định công suất 4,5 triệu sản phẩm/năm tại Cụm công nghiệp Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, của Công ty cổ phần công nghệ Wash HNC.
30-12-2013 Quyết định số 4063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.
27-12-2013 Quyết định số 4024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vĩnh Thạnh.
24-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch triển khai thực hiện Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ, chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện.
20-12-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-12-2013 Quyết định số 3901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt Công trình Nhà máy nước BOT Tây Sơn của Công ty TNHH Thương mại Lý Phương tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.
19-12-2013 Quyết định số 3900/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu dự toán kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với hoạt động thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2013.
17-12-2013 Quyết định số 3858/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013.
17-12-2013 Quyết định số 3853/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý thực hiện dự án Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.
17-12-2013 Quyết định số 3848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá xử lý nước thải từ năm 2013 đến năm 2015 của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài.
16-12-2013 Quyết định số 3823/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội.
16-12-2013 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh.
11-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.
11-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
05-12-2013 Quyết định số 3681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch quản lý chất thải tại các bệnh viện được đâu tư theo Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.
31-10-2013 Quyết định số 3227/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Chợ Bồng Sơn (Chợ hạng 2), thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.
30-10-2013 Quyết định số 3192/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu và giá thành xây dựng Nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.
28-10-2013 Quyết định số 3153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực quan trắc và phân tích mối trường tỉnh BÌnh Định.
17-10-2013 Quyết định số 3060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đồ án: Quy hoạch khu đất, kho bãi và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu vực nội thành, thành phố Quy Nhơn. Hạng mục: Cụm kho khu vực Công ty cổ phần xây dựng 47, Hợp tác xã Bình Minh, Xí nghiệp Song Mây xuất khẩu mỹ nghệ và Phân viện quy hoạch rừng Trung Trung Bộ.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,732 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner