"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 22 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2013 Quyết định số 4037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
24-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
20-12-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014 - 2015.
20-12-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.
11-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
11-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014 - 2015.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
31-10-2013 Quyết định số 3240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
28-10-2013 Quyết định số 3153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực quan trắc và phân tích mối trường tỉnh BÌnh Định.
21-10-2013 Quyết định số 3082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2013 (Nguồn vốn của tỉnh).
16-10-2013 Quyết định số  3053/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp của Cảng Thị Nại.
11-10-2013 Quyết định số 2940/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng tiêu chí tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Điểm du lịch tại điểm số 3 - Tuyến điển du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu.
11-10-2013 Quyết định số 2938/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá suất đầu tư lưới điện phục vụ công tác giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.
08-10-2013 Quyết định số 2896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định.
15-08-2013 Quyết định số 2234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013.
26-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
19-07-2013 Quyết định số 1905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề.
10-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh, bổ sung các danh mục đầu tư phát triển năm 2013.
17-05-2013 Quyết định số 1285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề.
15-05-2013 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, thị trấn Bồng Sơn. Hạng mục số 1: Đường thi công, san lấp mặt bằng, đường giao thông - vỉa hè và hệ thống thoát nước mưa.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,849 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner