"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cơ cấu tổ chức (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 78 văn bản thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4082/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định.
30-12-2013 Quyết định số 4078/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015.
20-12-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
20-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn.
19-12-2013 Quyết định số 3905/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" của tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn.
11-12-2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
11-12-2013 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
11-12-2013 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
09-12-2013 Quyết định số 3740/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2013 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
06-12-2013 Quyết định số 3693/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018.
04-12-2013 Quyết định số 3667/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Bình Định.
26-11-2013 Quyết định số 3537/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.
20-11-2013 Quyết định số 3440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng.
20-11-2013 Quyết định số 3439/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định thành Công ty cổ phần.
20-11-2013 Quyết định số 3436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Xây dựng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018.
30-10-2013 Quyết định số 3173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định.
21-10-2013 Quyết định số 3081/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR).
18-10-2013 Quyết định số 3072/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,814 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner