"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 293 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4087/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Wash Tam Quan - Bình Định công suất 4,5 triệu sản phẩm/năm tại Cụm công nghiệp Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, của Công ty cổ phần công nghệ Wash HNC.
31-12-2013 Quyết định số 4082/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định.
30-12-2013 Quyết định số 4078/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015.
30-12-2013 Quyết định số 4063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.
27-12-2013 Quyết định số 4039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
26-12-2013 Quyết định số 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020.
24-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014.
23-12-2013 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về dinh dưỡng của tỉnh Bình Định đến năm 2015.
20-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định.
20-12-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
20-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn.
20-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh.
20-12-2013 Quyết định số 3931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tạm thời định mức số lượng, chủng loại xe ôtô cứu thương, xe ôtô chuyên dùng trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Định phục vụ công tác khám chữa bệnh và y tế dự phòng.
19-12-2013 Quyết định số 3894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 tỉnh Bình Định.
18-12-2013 Quyết định số 3880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 3866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.
18-12-2013 Quyết định số 3861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020.
17-12-2013 Quyết định số 3858/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013.
17-12-2013 Quyết định số 3853/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý thực hiện dự án Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner