"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thủ tục hành chính (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 37 văn bản thuộc lĩnh vực Thủ tục hành chính được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2013 Quyết định số 4063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.
20-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định.
12-12-2013 Quyết định số 3782/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh.
04-12-2013 Quyết định số 3660/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Định.
03-12-2013 Quyết định số 3648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định.
13-11-2013 Quyết định số 3374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Bình Định.
11-11-2013 Quyết định số 3345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-11-2013 Quyết định số 3344/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định.
27-09-2013 Quyết định số 2760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 15 thủ tục hành chính mới ban hành; 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.
27-09-2013 Quyết định số 2759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.
19-09-2013 Quyết định số 2627/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định.
09-09-2013 Quyết định số 2497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-08-2013 Quyết định số 2372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh.
20-08-2013 Quyết định số 2266/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.
08-08-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015.
05-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
05-08-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.
01-08-2013 Quyết định số 2098/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành; 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
30-07-2013 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh.
30-07-2013 Quyết định số 2053/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,484,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner