"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2013 Quyết định số 4037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
20-12-2013 Quyết định số 3926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Cầu 16, huyện Tây Sơn.
18-12-2013 Quyết định số 3861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020.
17-12-2013 Quyết định số 3849/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Phước An (xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).
11-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
09-12-2013 Quyết định số 3742/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục thiệt hai do bão, lũ gây ra.
31-10-2013 Quyết định số 3240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
11-09-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-08-2013 Quyết định số 2302/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Điện - Cơ Bình Định.
17-07-2013 Quyết định số 1871/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Khai thác và Chế biến Đá Bình Định.
17-07-2013 Quyết định số 1870/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Khai thác và Chế biến Đá Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2016.
28-06-2013 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Dự án "Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020" năm 2013.
28-05-2013 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Du Tự (thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân).
14-05-2013 Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
07-05-2013 Quyết định số 1124/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Canh Vinh (thôn Hiệp Vinh I, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh).
07-05-2013 Quyết định số 1123/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Cát Nhơn (thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát).
26-04-2013 Quyết định số 1067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn do Công ty TNHH Công kỹ nghệ Vimarex làm chủ đầu tư.
04-04-2013 Quyết định số 822/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh.
21-03-2013 Quyết định số 664/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá nước thô cung cấp cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.
11-03-2013 Quyết định số 574/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình: Cụm công nghiệp Tường Sơn.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,512 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner