"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 40 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2013 Quyết định số 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020.
11-12-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
06-12-2013 Quyết định số 3693/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018.
22-11-2013 Quyết định số 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013 - 2020" của tỉnh Bình Định .
31-10-2013 Quyết định số 3232/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trang bị mũ bảo hiểm và áo phản quang cấp cho học sinh các trường thực hiện dự án "Bé đi bộ an toàn" trong năm học 2013 - 2014.
30-10-2013 Quyết định số 3191/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu và phân bổ kinh phí chi sự nghiệp đào tạo năm 2013.
22-10-2013 Quyết định số 3102/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung nghề trọng điểm thuộc Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012 - 2020 của Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn.
16-10-2013 Quyết định số  3055/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2013.
11-10-2013 Quyết định số 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định.
10-10-2013 Quyết định số 21341/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hjgdhfskdv.
26-09-2013 Quyết định số 2722/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn y Trưởng , Phó khối thi đua Khối các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm 2013 - 2014.
19-09-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Bình Định năm học 2013 - 2014.
10-09-2013 Quyết định số 2509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-08-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.
30-08-2013 Quyết định số 2398/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp năm 2013.
26-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị Quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính.
19-07-2013 Quyết định số 1907/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghề, chương trình khung, định mức chi phí đào tạo nghề nông nghiệp.
19-07-2013 Quyết định số 1905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề.
18-07-2013 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner