"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học Công nghệ (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 28 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
24-12-2015 Quyết định số 4668/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.
19-11-2015 Quyết định số 4182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2015.
19-11-2015 Quyết định số 4178/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học "Giải pháp phát triển dịch vụ Logistics tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030".
18-11-2015 Quyết định số 4164/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét chọn "Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Định" năm 2016.
18-11-2015 Quyết định số 4158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
27-10-2015 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2015.
19-10-2015 Quyết định số 3685/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015.
19-10-2015 Quyết định số 3684/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2015.
08-10-2015 Quyết định số 3514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định.
02-10-2015 Quyết định số 3426/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung phạm vi khu vực cấm neo đậu tàu thuyền, khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển thành phố Quy Nhơn.
25-09-2015 Quyết định số 3338/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đối với Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm.
18-09-2015 Quyết định số 3237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Định.
03-08-2015 Quyết định số 2684/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và bổ sung kinh phí cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định để thực hiện "Dự án KH&CN hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015" năm 2015.
15-07-2015 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2015.
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015.
30-06-2015 Quyết định số 2343/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015.
29-06-2015 Quyết định số 2315/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua máy lọc rượu phục vụ Đề tài "Nghiên cứu sản xuất men rượu phục vụ sản xuất rượu đặc sản tại các làng nghề truyền thống tỉnh Bình Định".
29-06-2015 Quyết định số 2310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình ứng dụng công nghệ đấu thầu.
23-04-2015 Quyết định số 1430/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner