"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lâm nghiệp (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2015 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động năm 2015 Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định.
27-07-2015 Quyết định số 2602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến 2035.
07-07-2015 Quyết định số 2396/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 - 2016.
17-03-2015 Quyết định số 899/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (WB3).
17-03-2015 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2014.
02-02-2015 Quyết định số 334/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định.
26-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
20-01-2015 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2019.
19-01-2015 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner