"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 55 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Quyết định số 4696/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng kinh phí khen thưởng các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 đối với các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, Hoài Nhơn thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn.
25-12-2015 Quyết định số 4694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh).
25-12-2015 Quyết định số 4693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2016.
25-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.
25-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.
24-12-2015 Quyết định số 4674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định để tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
19-11-2015 Quyết định số 4182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2015.
12-10-2015 Quyết định số 3560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Bình Định.
06-10-2015 Quyết định số 3469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cấn đối vốn các chương trình, dự án nhóm B và C trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
24-09-2015 Quyết định số 3314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ mua và cung ứng giống lúa lai cho nông dân các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2015.
18-09-2015 Quyết định số 3216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2015.
11-09-2015 Quyết định số 3131/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục thuộc kế hoạch vốn năm 2014 còn lại chuyển nguồn sang năm 2015.
29-08-2015 Quyết định số 2991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển tạm ứng thành cấp phát năm 2015 đối với kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ.
28-08-2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu và nguồn kinh phí năm 2015 để chi tiền lương thăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị khối tỉnh có hệ số lượng từ 2,34 trở lên.
06-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.
15-07-2015 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2015.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,539 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner