"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 89 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
25-12-2015 Quyết định số 4696/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng kinh phí khen thưởng các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 đối với các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, Hoài Nhơn thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn.
25-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách phát triển giống cây trồng, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
22-12-2015 Quyết định số 4609/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục, chương trình khung và định mức chi phí đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh.
07-12-2015 Quyết định số 4405/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số lượng lợn giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2015 và số lượng lợn giống gốc thực hiện chính sách trợ giá năm 2016.
07-12-2015 Quyết định số 4404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường.
19-11-2015 Quyết định số 4176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định năm 2015.
19-11-2015 Quyết định số 4173/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số các huyện sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016.
19-11-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 131/2005/QĐ-UBND ngày 13/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-11-2015 Quyết định số 4152/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Dừa Hoài Nhơn.
16-11-2015 Quyết định số 4114/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục mô hình khuyến nông, khuyến ngư năm 2016.
16-11-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.
13-11-2015 Quyết định số 4102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và phát triển "Ngân hàng bê giống" từ nguồn hỗ trợ cho vay bê cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-11-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-11-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,785 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner