"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 170 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
28-12-2015 Quyết định số 4724/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 của các địa phương (đợt 3).
25-12-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
25-12-2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.
25-12-2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2015 Quyết định số 4694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh).
25-12-2015 Quyết định số 4693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2016.
25-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.
25-12-2015 Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.
25-12-2015 Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
25-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.
25-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách phát triển giống cây trồng, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner