"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 28 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
24-11-2015 Quyết định số 4228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015.
07-10-2015 Quyết định số 3487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
06-10-2015 Quyết định số 3469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cấn đối vốn các chương trình, dự án nhóm B và C trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
06-10-2015 Quyết định số 3461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Nhà máy chế biến và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất muối sạch và muối tinh dùng cho dược phẩm và các ngành công nghiiệp khác tại Bình Định.
18-09-2015 Quyết định số 3224/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tây Xuân (Thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).
18-09-2015 Quyết định số 3216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2015.
06-08-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án trong điểm nhóm C của tỉnh.
06-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.
05-08-2015 Quyết định số 2724/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ, xúc tiến đầu tư dự án VSIP tại tỉnh.
23-07-2015 Quyết định số 2553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015.
10-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh Bình Định vào vùng quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
10-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh.
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2015.
30-06-2015 Quyết định số 2343/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015.
30-06-2015 Quyết định số 2331/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
30-06-2015 Quyết định số 2331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
30-06-2015 Quyết định số 2330/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
30-06-2015 Quyết định số 2329/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nhiên liệu sinh học rắn và các sản phẩm sau dăm trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,838 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner