"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cơ cấu tổ chức (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 53 văn bản thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chia tách thôn K2 và thôn K8 để thành lập các thôn mới thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.
25-12-2015 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016.
14-12-2015 Quyết định số 4495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định.
01-12-2015 Quyết định số 4309/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Định.
18-11-2015 Quyết định số 4164/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét chọn "Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Định" năm 2016.
18-11-2015 Quyết định số 4152/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Dừa Hoài Nhơn.
18-11-2015 Quyết định số 4151/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Dừa Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2015 - 2020.
16-11-2015 Quyết định số 4115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
10-11-2015 Quyết định số 4053/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định.
06-11-2015 Quyết định số 4030/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Bình Định.
06-11-2015 Quyết định số 4020/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Bình Định.
04-11-2015 Quyết định số 3966/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.
30-10-2015 Quyết định số 3874/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh Bình Định.
27-10-2015 Quyết định số 3832/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp.
16-10-2015 Quyết định số 3662/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Tân Tây Lan tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2018.
12-10-2015 Quyết định số 3560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Bình Định.
12-10-2015 Quyết định số 3549/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Năng khiếu Thể thao Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,751 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner