"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thủ tục hành chính (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 20 văn bản thuộc lĩnh vực Thủ tục hành chính được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2015 Quyết định số 4736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
29-12-2015 Quyết định số 4735/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10-11-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-09-2015 Quyết định số 3342/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
25-09-2015 Quyết định số 3340/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.
25-09-2015 Quyết định số 3338/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đối với Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm.
25-09-2015 Quyết định số 3337/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức "sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
25-09-2015 Quyết định số 3336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.
22-09-2015 Quyết định số 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định.
15-09-2015 Quyết định số 3191/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.
11-09-2015 Quyết định số 3136/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố ban hành mới 12 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
01-09-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
24-07-2015 Quyết định số 2581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.
23-07-2015 Quyết định số 2571/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp dưới hình thức "bản sao y bản chính".
21-07-2015 Quyết định số 2529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định.
20-03-2015 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông dưới hình thức "Sao y bản chính".
05-02-2015 Quyết định số 430/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính".
02-02-2015 Quyết định số 343/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 07 thủ tục hành chính mới ban hành; 24 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
02-02-2015 Quyết định số 342/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.
08-01-2015 Quyết định số 32/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner