"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 64 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2016 Quyết định số 4750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.
19-12-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020.
15-12-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức hỗ trợ sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
09-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.
05-12-2016 Quyết định số 4482/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt diện tích, kinh phí hỗ trợ giá giống các loại cây trồng cạn sản xuất trên đất trồng lúa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và Hè Thu 2016.
30-11-2016 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-11-2016 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2017.
14-11-2016 Quyết định số 4142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2017.
04-11-2016 Quyết định số 3991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đầu mối giao kế hoạch các dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
27-10-2016 Quyết định số 3801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt năm 2016 và lộ trình điều chỉnh từ năm 2017 - 2018 các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp.
20-10-2016 Quyết định số 3704/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định.
12-10-2016 Quyết định số 3627/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão tỉnh Bình Định năm 2016.
07-10-2016 Quyết định số 3553/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão Hà Ra.
28-09-2016 Quyết định số 3438/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể 5 năm (2016 - 2021) của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định.
22-09-2016 Quyết định số 3337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.
20-09-2016 Quyết định số 3324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án khẩn cấp chống hạn, xâm nhập mặn.
14-09-2016 Quyết định số 3270/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình đập dâng Văn Phong năm 2016.
13-09-2016 Quyết định số 3256/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2016.
13-09-2016 Quyết định số 3255/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2016.
13-09-2016 Quyết định số 3254/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2016.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,402,296 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner