"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 72 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2016 Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Thành lập, quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định.
27-12-2016 Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên thôn, làng, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh Bình Định.
23-12-2016 Quyết định số 4750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.
19-12-2016 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định.
19-12-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020.
12-12-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.
09-12-2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020.
09-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thành lập, quán lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
09-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định.
30-11-2016 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10-11-2016 Quyết định số 4085/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người của tỉnh Bình Định năm 2017.
01-11-2016 Quyết định số 3934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
26-10-2016 Quyết định số 3792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.
20-10-2016 Quyết định số 3695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.
03-10-2016 Quyết định số 3505/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
29-09-2016 Quyết định số 3461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn (Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020).
29-09-2016 Quyết định số 3457/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện công tác tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm và xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ năm 2016.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,389,266 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner