"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 5005/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành.
09-12-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-09-2016 Quyết định số 3318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu quảng bá, giới thiệu tỉnh Bình Định tại Nhật Bản.
16-09-2016 Quyết định số 3285/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư.
30-08-2016 Quyết định số 3100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.
22-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
28-06-2016 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
17-06-2016 Quyết định số 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh).
15-06-2016 Quyết định số 2054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư.
15-06-2016 Quyết định số 2053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú phường Quang Trung.
26-01-2016 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh).
18-01-2016 Quyết định số 134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,380,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner