"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 80 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.
30-12-2016 Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định.
30-12-2016 Quyết định số 5044/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2017.
30-12-2016 Quyết định số 4960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
20-12-2016 Quyết định số 4683/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.
09-12-2016 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
09-12-2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người tham gia trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bình Định năm 2017.
01-12-2016 Quyết định số 4435/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tài sản nhà nước cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
29-11-2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-11-2016 Quyết định số 4388/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
23-11-2016 Quyết định số 4291/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Bình Định.
21-11-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định.
08-11-2016 Quyết định số 4037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản.
08-11-2016 Quyết định số 4017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, phân loại thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
04-11-2016 Quyết định số 3984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế giám sát tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định.
04-11-2016 Quyết định số 3983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định.
01-11-2016 Quyết định số 3919/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.
31-10-2016 Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định.
31-10-2016 Quyết định số 3906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định.
31-10-2016 Quyết định số 3869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,402,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner