"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 4959/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Bình Định.
27-12-2017 Quyết định số 4848/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
22-12-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
17-11-2017 Quyết định số 4317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Định đến năm 2025.
02-10-2017 Quyết định số 3644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
06-09-2017 Quyết định số 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
17-08-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
02-08-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
14-07-2017 Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017.
08-06-2017 Quyết định số 2060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.
22-05-2017 Quyết định số 1756/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát là đô thị loại V.
17-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung dịch vụ lưu trú vào danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định.
16-02-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
14-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner