"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Vận Tải (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Vận Tải được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 4935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào các tuyến Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.
28-12-2017 Quyết định số 4922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã thành phố thực hiện Chính sách Kiên cố hóa kênh mương và đường GTNT trục chính xã, đường loại A năm 2016 và 2017, trên địa bàn tỉnh (Phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền).
25-12-2017 Quyết định số 4809/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
19-10-2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-09-2017 Quyết định số 3518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt năm 2017, trên địa bàn tỉnh.
12-09-2017 Quyết định số 3358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
26-07-2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2017 Quyết định số 2578/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xã) năm 2017 phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).
19-07-2017 Quyết định số 2564/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 01).
30-06-2017 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.
28-06-2017 Quyết định số 2296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện về Quy định tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.
28-06-2017 Quyết định số 2291/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020.
09-06-2017 Quyết định số 2073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Bình Định đến năm 2020.
05-06-2017 Quyết định số 2011/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn.
30-05-2017 Quyết định số 1909/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2017.
05-04-2017 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
08-03-2017 Quyết định số 734/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,751 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner