"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2017 Quyết định số 4735/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.
08-12-2017 Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.
27-09-2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-09-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-08-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.
14-07-2017 Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh.
14-07-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh.
28-06-2017 Quyết định số 2284/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
20-06-2017 Quyết định số 2178/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
19-06-2017 Quyết định số 2159/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên năm 2017.
05-05-2017 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12-04-2017 Quyết định số 1300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 tỉnh Bình Định.
24-01-2017 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner