"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2017 Quyết định số 4670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2009 - 2020.
08-12-2017 Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Quyết định số 4567/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án của một số dự án đầu tư sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
23-11-2017 Quyết định số 4407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2017.
14-07-2017 Nghị quyết số 55/2017NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2017 (vốn ngân sách tỉnh).
06-06-2017 Quyết định số 2028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2017.
31-05-2017 Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 2).
31-05-2017 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn tỉnh) năm 2017.
30-05-2017 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn từ vốn ngân sách nhà nước (vốn Trung ương hỗ trợ) giai đoạn 2016 - 2020.
23-05-2017 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư.
23-05-2017 Quyết định số 1792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2017.
09-05-2017 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
30-03-2017 Quyết định số 1115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 để trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành.
15-03-2017 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình 135 năm 2016.
24-02-2017 Quyết định số 522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh).
24-02-2017 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, công trình cấp bách của tỉnh.
10-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,952 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner