"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cơ cấu tổ chức (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 37 văn bản thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2017 Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp năm 2018.
08-12-2017 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2017 và Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2018.
27-10-2017 Quyết định số 4032/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định.
24-10-2017 Quyết định số 3943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng.
23-10-2017 Quyết định số 3935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh.
13-10-2017 Quyết định số 3799/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Gặp mặt Cựu nữ tù binh Trại giam Phú Tài thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975).
09-10-2017 Quyết định số 3718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.
22-09-2017 Quyết định số 3510/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018.
22-09-2017 Quyết định số 3492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Định.
05-09-2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định.
25-08-2017 Quyết định số 3096/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ tiếp nhận kinh phí và triển khai thực hiện Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”.
22-08-2017 Quyết định số 3047/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Bình Định.
14-08-2017 Quyết định số 2939/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2020.
10-08-2017 Quyết định số 2900/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
02-08-2017 Quyết định số 2740/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định.
20-07-2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.
06-07-2017 Quyết định số 2404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định.
30-06-2017 Quyết định số 2345/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2017 theo Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
28-06-2017 Quyết định số 2298/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
23-06-2017 Quyết định số 2239/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,485,035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner