"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 68 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2017 Quyết định số 4833/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2018.
22-12-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 106/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
08-12-2017 Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp năm 2018.
08-12-2017 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2017 và Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2018.
06-12-2017 Quyết định số 4518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bình Định.
05-12-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
17-11-2017 Quyết định số 4328/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh.
16-11-2017 Quyết định số 4302/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018.
14-11-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-11-2017 Quyết định số 4224/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định.
08-11-2017 Quyết định số 4191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
02-11-2017 Quyết định số 4153/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định số lượng đối tượng được giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
23-10-2017 Quyết định số 3936/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.
23-10-2017 Quyết định số 3935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh.
19-10-2017 Quyết định số 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.
13-10-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh.
13-10-2017 Quyết định số 3804/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2017.
12-10-2017 Quyết định số 3790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh.
11-10-2017 Quyết định số 3758/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2017 - 2019.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,491,219 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner