"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2017 Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-12-2017 Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-12-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-11-2017 Quyết định số 4223/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc.
21-09-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (bổ sung).
14-07-2017 Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-06-2017 Quyết định số 2250/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt diện tích cấp bù thủy lợi phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
30-05-2017 Quyết định số 1909/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2017.
15-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh.
27-04-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,825 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner