"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-09-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.
04-08-2017 Quyết định số 2769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.
27-07-2017 Quyết định số 2654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định áp dụng từ năm học 2017 - 2018.
14-07-2017 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
14-07-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
06-06-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Bình Định.
12-04-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.
06-03-2017 Quyết định số 673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt chuẩn Xóa mù chữ, năm 2016.
06-03-2017 Quyết định số 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner