"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2018 Quyết định số 4593/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định.
21-12-2018 Quyết định số 4568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
25-10-2018 Quyết định số 3697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính và Quy định việc đánh giá, chấm điểm, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
10-09-2018 Quyết định số 3043/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ và thành viên Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.
05-07-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định.
05-07-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định.
29-05-2018 Quyết định số 1787/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.
12-02-2018 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018.
22-01-2018 Quyết định số 187/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,389,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner