"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03 + 04           Năm 2006 Ngày 31 tháng 3 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-12-2005 Nghị quyết số 48/2005/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của tỉnh Bình Định. 05
15-12-2005 Nghị quyết số 49/2005/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2006. 10
15-12-2005 Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2006. 13
15-12-2005 Nghị quyết số 52/2005/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006. 30
15-12-2005 Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 tỉnh Bình Định. 41
15-12-2005 Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND về Việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 43
15-12-2005 Nghị quyết số 55/2005/NQ-HĐND về Ban hành bổ sung sữa đổi một số loại phí. 72
15-12-2005 Nghị quyết số 56/2005/NQ-HĐND về Thông qua phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 2006. 77
15-12-2005 Nghị quyết số 57/2005/NQ-HĐND về Thông qua phương án phân bổ nguồn vốn năm 2006 thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 80
15-12-2005 Nghị quyết số 59/2005/NQ-HĐND về Biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2006 của tỉnh. 83
15-12-2005 Nghị quyết số 60/2005/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2006 của HĐND tỉnh. 85
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá Thông tin. 89
03-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về Phê duyệt đặt tên đường chưa có tên ở Thành phố Quy Nhơn. 100
03-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý và khai thác yến sào Bình Định. 104
09-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND về Ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Phú Tài. 110
09-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về Ban hành Quy định sử dụng tên miền, địa chỉ IP, địa chỉ thư điện tử tại các đơn vị tham gia hệ thống thông tin điện tử diện rộng của tỉnh Bình Định. 124
09-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về ngưng thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí dán tem kiểm dịch cho trứng gia cầm. 133
11-01-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh đối với đất do Nhà nước quản lý. 134
13-01-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về Tổ chức lại Công ty Điện ảnh Băng hình Bình Định thành Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng. 142
17-01-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn I (kể cả phần diện tích mở rộng). 144
25-01-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về Huỷ bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 149
27-01-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND v ề Ban hành chính sách kiên cố hoá kênh mương giai đoạn 2006-2010. 151
27-01-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về Đổi tên và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch xây dựng. 153
27-01-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về Sửa đổi bổ sung Bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ. 156
08-02-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về Ban hành mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. 158
17-02-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về Điều chỉnh chiều dài, tên đường tỉnh lộ ĐT 636A (Đập Đá-Phước Thắng). 164
17-02-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về Điều chỉnh chiều dài, tên đường tỉnh lộ ĐT 629 (Bồng Sơn-An Lão). 166
20-02-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 168
21-02-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo luờng Chất lượng. 173
22-02-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính thuộc khối tỉnh quản lý. 179
03-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về Tăng cường công tác quản lý cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bình Định. 182
25-01-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND về Một số biện pháp điều hành dự toán ngân sách năm 2006. 187
07-02-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND về Tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu. 195
13-02-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về Quản lý quỹ đất, xử lý vi phạm xây dựng trái phép ở khu vực phía Đông và phía Tây đường dẫn thuộc dự án cầu đường Quy Nhơn-Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. 199
21-02-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của địa phương. 201
24-02-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về Tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bảo vệ lúa đông xuân 2005-2006. 203
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-12-2005 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2004. 205
23,689,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner