"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2006 Ngày 10 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 108/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh Bình Định. 06
03-05-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 08
03-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt danh mục, dự án đầu tư, thiết kế dự toán và lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình 134 và vốn đầu tư các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. 22
04-05-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về đổi tên Sở Thương mại và Du lịch. 25
03-05-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 27
03-05-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND về công tác Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2006. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2006 Quyết định số 436/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh bậc trung học tỉnh Bình Định năm 2006. 38
03-05-2006 Quyết định số 437/QĐ-UBND về phê duyệt tiền lương tăng thêm năm 2004, 2005, 2006 và bổ sung kinh phí cho ngân sách huyện, thành phố năm 2006 để thực hiện chế độ tiền lương mới. 40
04-05-2006 Quyết định số 438/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 2258/QĐ-UB ngày 18/7/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Giải quyết việc làm địa phương. 42
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2006 Quyết định số 380/QĐ-CTUBND về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tỉnh Bình Định. 44
23-02-2006 Quyết định số 388/QĐ-CTUBND về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xử lý chất thải rắn y tế. 46
27-02-2006 Quyết định số 413/QĐ-CTUBND về bổ sung, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2006 cho các đơn vị dự toán thuộc tỉnh. 47
01-03-2006 Quyết định số 427/QĐ-CTUBND về kiện toàn Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Định. 49
02-03-2006 Quyết định số 434/QĐ-CTUBND về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1). 51
02-03-2006 Quyết định số 440/QĐ-CTUBND về ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức – cán bộ nhà nước tỉnh Bình Định năm 2006. 54
02-03-2006 Quyết định số 444/QĐ-CTUBND về công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 61
07-03-2006 Quyết định số 455/QĐ-CTUBND về chuyển giao sở hữu 30% vốn Nhà nước hiện còn tại Công ty cổ phần Phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định cho tập thể người lao động. 62
08-03-2006 Quyết định số 478/QĐ-CTUBND về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào. 63
13-03-2006 Quyết định số 503/QĐ-CTUBND về ban hành Quy định thi tuyển mô hình kiến trúc Đài tưởng niệm liệt sỹ nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn. 65
20-03-2006 Quyết định số 557/QĐ-CTUBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Liên hoan thế giới võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại Bình Định. 69
30-03-2006 Quyết định số 684/QĐ-CTUBND về phê duyệt quy mô đầu tư các trường thuộc Dự án Phát triển giáo dục trung học cơ sở II. 72
30-03-2006 Quyết định số 689/QĐ-CTUBND về điều chỉnh bổ sung thành viên Ban Tổ chức Liên hoan thế giới võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại Bình Định. 74
06-04-2006 Quyết định số 759/QĐ-CTUBND về phê duyệt phương thức, mức hỗ trợ giá mua vào và bán ra giống lúa nguyên chủng từ vụ Đông Xuân 2005 – 2006 đến hết năm 2007. 75
06-04-2006 Quyết định số 770/QĐ-CTUBND về phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư xây dựng các điểm trường thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Định năm 2006. 77
10-04-2006 Quyết định số 801/QĐ-CTUBND về phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2006. 79
10-04-2006 Quyết định số 802/QĐ-CTUBND về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất vay từ nguồn vốn ủy thác địa phương. 83
11-04-2006 Quyết định số 805/QĐ-CTUBND về cấp Công báo tỉnh miễn phí. 85
11-04-2006 Quyết định số 821/QĐ-CTUBND về bổ sung thành viên Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Liên hoan thế giới võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại Bình Định. 87
13-04-2006 Quyết định số 830/QĐ-CTUBND về chuyển giao chức năng quản lý thoát nước đô thị và hút bể phốt từ Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn cho Công ty Cấp thoát nước Bình Định. 88
14-04-2006 Quyết định số 838/QĐ-CTUBND về ban hành Quy định về điều kiện chăn nuôi gia cầm tại tỉnh Bình Định. 90
14-04-2006 Quyết định số 846/QĐ-CTUBND về ủng hộ UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị thực hiện Chương trình xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo. 97
18-04-2006 Quyết định số 865/QĐ-CTUBND về kiện toàn Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh. 104
18-04-2006 Quyết định số 871/QĐ-CTUBND về phân bổ chỉ tiêu kế hoạch khai thác gỗ rừng tự nhiên đợt 2 năm 2006. 105
18-04-2006 Quyết định số 875/QĐ-CTUBND về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg, Chỉ thị 08/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ, phát triển rừng. 106
19-04-2006 Quyết định số 883/QĐ-CTUBND về thành lập Đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng (PIU) tỉnh Bình Định. 109
19-04-2006 Quyết định số 884/QĐ-CTUBND về phê duyệt số lượng đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2006. 111
20-04-2006 Quyết định số 893/QĐ-CTUBND về thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại Bình Định. 113
20-04-2006 Quyết định số 901/QĐ-CTUBND về phê duyệt Dự án hỗ trợ vốn cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo và hộ gia đình chính sách nghèo tỉnh Bình Định cải thiện đời sống. 116
23,689,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner