"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2006 Ngày 30 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2009. 02
22-06-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND về thành lập Phòng Công chứng số 3. 35
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-06-2006 Quyết định số 1444/QĐ-CTUBND về ban hành Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 37
23,689,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner