"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29           Năm 2006 Ngày 30 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2006 Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. 03
22-08-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch xã hội hóa hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. 05
23-08-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. 19
23-08-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch xã hội hóa hoạt động văn hóa tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. 33
28-08-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá tối thiểu sửa đổi, bổ sung một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 47
28-08-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế (tạm thời) quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 51
29-08-2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND về phê duyệt giá bán, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi, vùng cao tỉnh Bình Định. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2006 Quyết định số 619/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư phát triển năm 2006. 64
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2006 Quyết định số 1942/QĐ-CTUBND về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định”. 67
22-08-2006 Quyết định số 1953/QĐ-CTUBND về ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2006 đến năm 2010”. 69
23-08-2006 Quyết định số 1966/QĐ-CTUBND về phê duyệt thiết kế quy hoạch xây dựng công trình: Khu tái định cư Cát Tiến. 75
23-08-2006 Quyết định số 1967/QĐ-CTUBND về bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006. 78
23-08-2006 Quyết định số 1969/QĐ-CTUBND về thành lập đoàn kiểm tra việc sử dụng đất của các quy hoạch và dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 80
23,689,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner