"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2006 Ngày 10 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2006 Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch xã hội hóa giáo dục tỉnh Bình Định giai đoạn 2006- 2010. 03
29-09-2006 Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá tối thiểu sửa đổi, bổ sung đối với một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ. 17
02-10-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND về ban hành Bảng đơn giá đất để tính giá cho thuê đất và lệ phí trước bạ đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất của đơn vi kinh doanh kỹ thuật hạ tầng tại một số cụm công nghiệp của huyện An Nhơn khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 19
03-10-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 138/2002/QĐ-UB ngày 04/10/2002 của UBND tỉnh. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2006 Quyết định số 677/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Định. 23
28-09-2006 Quyết định số 688/QĐ-UBND về chuyển đổi Công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên. 25
29-09-2006 Quyết định số 701/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu phát triển năm 2006. 28
05-10-2006 Quyết định số 707/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2006 Quyết định số 2326/QĐ-CTUBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 32
03-10-2006 Quyết định số 2388/QĐ-CTUBND về thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ III (2001 – 2005). 33
03-10-2006 Quyết định số 2389/QĐ-CTUBND về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt khu Đông huyện Tuy Phước và Đông Nam huyện Phù Cát. 35
03-10-2006 Quyết định số 2390/QĐ-CTUBND về ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bình Định. 40
05-10-2006 Quyết định số 2438/QĐ-CTUBND về thành lập Thanh tra Sở Thủy sản. 45
23,689,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner