"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2006 Ngày 20 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2006 Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND về hủy bỏ Quyết định số 23/2001/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
16-10-2006 Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2006 Quyết định số 710/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” tỉnh Bình Định. 11
16-10-2006 Quyết định số 729/QĐ-UBND về thay đổi Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường (SEMLA) tỉnh Bình Định. 13
16-10-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. 14
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2006 Quyết định số 2394/QĐ-CTUBND về cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bình Định. 17
05-10-2006 Quyết định số 2439/QĐ-CTUBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông. 19
05-10-2006 Quyết định số 2440/QĐ-CTUBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo tỉnh. 26
10-10-2006 Quyết định số 2453/QĐ-CTUBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2005. 31
10-10-2006 Quyết định số 2455/QĐ-CTUBND về bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 34
12-10-2006 Quyết định số 2491/QĐ-CTUBND về quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực đối với hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 36
16-10-2006 Quyết định số 2514/QĐ-CTUBND về thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính. 38
06-10-2006 Chỉ thị số 09/CT-CTUBND về kiểm soát giết mổ, mua bán, chế biến gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm và dừng ấp nở thủy cầm để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 40
16-10-2006 Chỉ thị số 10/CT-CTUBND về thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 03 tháng còn lại của năm 2006. 43
23,689,951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner