"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2006 Ngày 10 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2006 Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. 04
31-10-2006 Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí tham quan Bảo tàng Quang Trung và Khu du lịch Hầm Hô. 17
01-11-2006 Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 71/2004/QĐ-UB ngày 27/7/2004 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp. 19
06-11-2006 Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tối thiểu sửa đổi, bổ sung một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2006 Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. 24
24-10-2006 Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010. 43
24-10-2006 Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chiều dài tuyến tỉnh lộ ĐT635 (Gò Găng - Cát Tiến). 48
25-10-2006 Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung các chương trình hành động, báo cáo, đề án để trình tại các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2007. 50
26-10-2006 Quyết định số 746/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. 56
26-10-2006 Quyết định số 747/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Khoa học, công nghệ xác định các đề tài, dự án cấp tỉnh giai đoạn 2007 - 2010. 64
27-10-2006 Quyết định số 748/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. 66
31-10-2006 Quyết định số 753/QĐ-UBND về phê duyệt đề án thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Định trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bình Định. 76
31-10-2006 Quyết định số 754/QĐ-UBND về phê duyệt đề án thành lập Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn trên cơ sở nâng cấp Trường Công nhân Kỹ thuật Quy Nhơn. 78
01-11-2006 Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng giám định rừng. 80
03-11-2006 Quyết định số 762/QĐ-UBND về ban hành Bảng đơn giá đất tại Khu tái định cư Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn. 82
03-11-2006 Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình. 84
30-10-2006 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục”. 87
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2006 Quyết định số 2625/QĐ-CTUBND về ban hành Kế hoạch thi tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2005. 90
26-10-2006 Quyết định số 2639/QĐ-CTUBND về thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2005. 95
26-10-2006 Quyết định số 2640/QĐ-CTUBND về việc tổ chức lại các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường. 97
30-10-2006 Quyết định số 2658/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường Gò Găng - Cát Tiến. 99
01-11-2006 Quyết định số 2681/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định. 102
03-11-2006 Quyết định số 2719/QĐ-CTUBND về chuyển Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng - công nghiệp về trực thuộc Sở Xây dựng. 103
03-11-2006 Quyết định số 2720/QĐ-CTUBND về đổi tên Bệnh viện chuyên khoa Lao. 105
23,689,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner