"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2006 Ngày 20 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2006 Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND về việc ban hành các Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2006 Quyết định số 776/QĐ-UBND về ban hành Bảng đơn giá đất để tính tiền thuê đất và tính lệ phí trước bạ đất tại Cụm Công nghiệp Nhơn Bình và Cụm Công nghiệp Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. 22
06-11-2006 Quyết định số 777/QĐ-UBND về ban hành Đề án Kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động thanh tra tài chính của Sở Tài chính giai đoạn 2006 - 2010. 25
06-11-2006 Quyết định số 778/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề An Nhơn. 29
06-11-2006 Quyết định số 779/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề Tây Sơn. 32
06-11-2006 Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của Khu Kinh tế Nhơn Hội. 35
13-11-2006 Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Cụm Công nghiệp Tà Súc, huyện Vĩnh Thạnh. 39
16-11-2006 Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc phân bổ dự toán kinh phí năm 2006 để thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. 42
16-11-2006 Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất một số đường tại thành phố Quy Nhơn. 47
16-11-2006 Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. 48
16-11-2006 Quyết định số 806/QĐ-UBND về ban hành Quy định về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh. 58
17-11-2006 Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cấp nước tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020. 69
17-11-2006 Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. 78
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2006 Quyết định số 2682/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định. 80
02-11-2006 Quyết định số 2687/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển. 81
07-11-2006 Quyết định số 2747/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí quy hoạch Công trình: Cụm Công nghiệp Cầu Nước Xanh, huyện Tây Sơn. 83
08-11-2006 Quyết định số 2767/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Công trình: Khu Dịch vụ - Du lịch phía Bắc đầu cầu Nhơn Hội. 86
13-11-2006 Quyết định số 2786/QĐ-CTUBND về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2006. 88
13-11-2006 Quyết định số 2792/QĐ-CTUBND về bổ sung nhân sự Ban Quản lý Dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Bình Định. 89
15-11-2006 Quyết định số 2829/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án Cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định. 91
17-11-2006 Quyết định số 2851/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Nhơn Hải - Nhơn Hội - thành phố Quy Nhơn (Lý trình: Km0+000 - Km6+738,5). 93
06-11-2006 Chỉ thị số 12/CT-CTUBND về tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực và đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định. 96
15-11-2006 Chỉ thị số 13/CT-CTUBND về tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức Hội Sinh vật cảnh. 100
15-11-2006 Chỉ thị số 14/CT-CTUBND về việc triển khai và đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 103
23,689,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner