"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2006 Ngày 30 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2006 Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
27-11-2006 Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2006 Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 12
23-11-2006 Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Định. 23
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2006 Quyết định số 2866/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban tổ chức Trại sáng tác âm nhạc tại Bình Định. 25
21-11-2006 Quyết định số 2872/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Quản lý giao thông thủy bộ Bình Định. 27
23-11-2006 Quyết định số 2925/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án Phục hồi sinh thái và khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi vùng Cồn Chim Đầm Thị Nại. 31
23-11-2006 Quyết định số 2926/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Kết cấu hạ tầng khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa, huyện An Nhơn. 33
23-11-2006 Quyết định số 2927/QĐ-CTUBND về việc tiếp tục triển khai thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển ĐT639 Nhơn Hội - Tam Quan. 36
24-11-2006 Quyết định số 2932/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 37
24-11-2006 Quyết định số 2944/QĐ-CTUBND về thành lập Đoàn công tác để kiểm tra việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội. 40
27-11-2006 Quyết định số 2951/QĐ-CTUBND về việc thành lập Tổ công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng gói thầu số 09 thuộc công trình Đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội. 42
28-11-2006 Quyết định số 2963/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2007. 44
23,689,945 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner