"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42 + 43           Năm 2006 Ngày 20 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2006 Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 05
05-12-2006 Quyết định số 127/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. 12
14-12-2006 Quyết định số 128/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tối thiểu sửa đổi, bổ sung một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 19
18-12-2006 Quyết định số 129/2006/QĐ-UBND về việc quy định lộ trình thực hiện và quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2006 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề có chất lượng, tay nghề cao giai đoạn 2006 - 2010. 25
01-12-2006 Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc ban hành giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đơn giá cho thuê đất, mặt nước tại khu vực phía Bắc đầu Cầu Nhơn Hội. 30
07-12-2006 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá đất để tính giá cho thuê đất (chưa có kết cấu hạ tầng) và tính lệ phí trước bạ đất tại một số cụm công nghiệp và địa điểm để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. 32
07-12-2006 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển Lâm trường Quy Nhơn thành Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn. 35
07-12-2006 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2006 Dự án: Khôi phục và quản lý rừng bền vững (Dự án KfW6). 38
13-12-2006 Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng đơn giá sản phẩm đo đạc và lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. 42
14-12-2006 Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 46
14-12-2006 Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 48
14-12-2006 Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch. 50
14-12-2006 Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề Phù Mỹ. 52
15-12-2006 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020. 55
15-12-2006 Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức thu tiền sử dụng nước hồ Định Bình đối với Nhà máy thủy điện Định Bình. 66
18-12-2006 Quyết định số 854/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Xây dựng. 67
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2006 Quyết định số 2873/QĐ-CTUBND về việc chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 69
29-11-2006 Quyết định số 2973/QĐ-CTUBND về việc bổ sung thành viên Đoàn công tác để kiểm tra việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội. 71
30-11-2006 Quyết định số 2993/QĐ-CTUBND về việc thành lập đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm. 72
01-12-2006 Quyết định số 3016/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban điều hành Chương trình phát triển thể dục thể thao xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Định đến năm 2010. 74
01-12-2006 Quyết định số 3017/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 76
08-12-2006 Quyết định số 3074/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2006. 78
08-12-2006 Quyết định số 3076/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án JBIC tỉnh Bình Định. 80
11-12-2006 Quyết định số 3082/QĐ-CTUBND về việc bổ sung thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2006. 82
14-12-2006 Quyết định số 3102/QĐ-CTUBND về việc thành lập phòng Kế hoạch - Thẩm định thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông. 83
14-12-2006 Quyết định số 3104/QĐ-CTUBND về việc giải thể Phòng Đăng kiểm thuộc Sở Giao thông vận tải. 84
14-12-2006 Quyết định số 3105/QĐ-CTUBND về việc chuyển Chi cục Kiểm lâm về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 85
18-12-2006 Quyết định số 3129/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả bán cổ phần lần đầu tại Công ty Quản lý giao thông thủy bộ Bình Định. 86
18-12-2006 Quyết định số 3144/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường trục trung tâm thị trấn Tam Quan huyện Hoài Nhơn. 88
18-12-2006 Quyết định số 3150/QĐ-CTUBND về việc thành lập các Đội thanh tra chuyên ngành xây dựng trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng. 91
13-12-2006 Chỉ thị số 15/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác Y Dược học cổ truyền. 93
15-12-2006 Chỉ thị số 16/CT-CTUBND về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của phát luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. 96
23,689,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner