"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2007 Ngày 10 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2006 Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 03
27-12-2006 Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2007. 52
03-01-2007 Quyết định số 06/QĐ-UBND công nhận đô thị loại V cho khu vực trung tâm huyện lỵ An Lão. 79
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2006 Quyết định số 3193/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Cửa hàng xăng dầu số 4 đến ngã 3 Đống Đa). 80
27-12-2006 Quyết định số 3240/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định sang hoạt động theo cơ chế tài chính của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. 83
27-12-2006 Quyết định số 3255/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Lưới điện hạ thế Năng lượng nông thôn II tỉnh Bình Định. 91
29-12-2006 Quyết định số 3292/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn Bình Định. 94
29-12-2006 Quyết định số 3307/QĐ-CTUBND thành lập Ban điều hành Dự án cấp tỉnh về “Phát triển chiến lược triển khai hệ thống nguồn lực hỗ trợ sáng kiến nâng cao năng lực xóa mù chữ tại Việt Nam”. 97
03-01-2007 Quyết định số 06/QĐ-CTUBND về việc hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề của ngành y tế. 99
04-01-2007 Quyết định số 14/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất. 101
23,504,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner