"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2007 Ngày 20 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2006 Quyết định số 871/QĐ-UBND ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn. 04
26-12-2006 Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trên địa bàn tỉnh. 25
05-01-2007 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện tỉnh Bình Định. 36
09-01-2007 Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án chuyển Công ty Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thành Công ty TNHH 01 thành viên. 43
09-01-2007 Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn thành Công ty TNHH 01 thành viên. 46
11-01-2007 Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cho thuê mặt nước, giá đất để tính đơn giá cho thuê đất và tính lệ phí trước bạ đất đối với Khu du lịch Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2007 Quyết định số 15/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trường Cao đẳng sư phạm. 51
04-01-2007 Quyết định số 16/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số gia đình và trẻ em. 53
04-01-2007 Quyết định số 17/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý. 55
04-01-2007 Quyết định số 18/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng quản lý. 57
04-01-2007 Quyết định số 19/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa thông tin. 59
04-01-2007 Quyết định số 20/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo. 61
04-01-2007 Quyết định số 21/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế quản lý. 64
04-01-2007 Quyết định số 22/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thể dục thể thao. 67
04-01-2007 Quyết định số 23/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 69
04-01-2007 Quyết định số 24/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm. 71
04-01-2007 Quyết định số 25/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Xúc tiến thương mại. 73
04-01-2007 Quyết định số 26/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Khuyến công. 75
04-01-2007 Quyết định số 27/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thủy sản. 77
04-01-2007 Quyết định số 28/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. 79
04-01-2007 Quyết định số 29/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 81
04-01-2007 Quyết định số 30/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 83
04-01-2007 Quyết định số 31/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 85
04-01-2007 Quyết định số 32/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 87
04-01-2007 Quyết định số 33/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định. 89
04-01-2007 Quyết định số 34/QĐ-CTUBND về việc giá thu dịch vụ khám bệnh và phẫu thuật ngoài giờ theo yêu cầu áp dụng cho các cơ sở điều trị trong tỉnh. 91
08-01-2007 Quyết định số 44/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. 93
08-01-2007 Quyết định số 48/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước mặt khu vực Suối Trầu, thành phố Quy Nhơn. 97
11-01-2007 Quyết định số 87/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh giá tối thiểu để đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn. 100
23,484,169 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner