"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2007 Ngày 30 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-12-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2007. 04
17-12-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2007 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007. 10
17-12-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
17-12-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 39
17-12-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Bình Định. 55
17-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển xã hội hóa dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. 59
17-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hành hóa phục vụ miền núi năm 2007. 61
17-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về việc Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định. 64
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-12-2006 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2005. 68
17-12-2006 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Bình Định. 81
17-12-2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Ân Hảo để thành lập xã Ân Hảo Tây và xã Ân Hảo Đông thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 83
17-12-2006 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 85
17-12-2006 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định. 88
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2007 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội. 93
11-01-2007 Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch thuộc nguồn vốn Chương trình 135 năm 2006. 95
11-01-2007 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính đơn giá cho thuê đất và đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Phú Tài mở rộng về phía Núi Hòn Chà, thành phố Quy Nhơn. 97
11-01-2007 Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc giá thóc để thu thuế nhà, đất năm 2007. 98
11-01-2007 Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 100
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2007 Quyết định số 96/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004 - 2009. 102
11-01-2007 Quyết định số 98/QĐ-CTUBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức ngành GD - ĐT tỉnh Bình Định năm học 2006 - 2007. 104
12-01-2007 Quyết định số 104/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2004 - 2009. 105
23,676,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner