"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2007 Ngày 20 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về ủy quyền và phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. 04
08-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bình Định đến năm 2010. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2007 Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thị trường xổ số Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. 20
23-01-2007 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006. 22
23-01-2007 Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tại thành phố Quy Nhơn. 24
31-01-2007 Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư do GPMB xây dựng Khu đô thị - thương mại phía Bắc sông Hà Thanh. 30
31-01-2007 Quyết định số 82/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Quản lý tài chính đối với Ban Quản lý và khai thác yến sào Bình Định. 36
31-01-2007 Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị hành chính thuộc tỉnh quản lý. 42
01-02-2007 Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông. 44
08-02-2007 Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 51
08-02-2007 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Định. 55
08-02-2007 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Định. 62
08-02-2007 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản khác năm 2007. 69
14-02-2007 Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. 76
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2007 Quyết định số 155/QĐ-CTUBND về việc chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 92
29-01-2007 Quyết định số 225/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu trung tâm Khu kinh tế Nhơn Hội. 94
31-01-2007 Quyết định số 248/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn. 97
01-02-2007 Quyết định số 265/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính. 100
07-02-2007 Quyết định số 308/QĐ-CTUBND về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án “Chuẩn bị nâng cao hệ thống phòng ngừa, giảm nhẹ và cảnh báo sớm của cộng đồng để ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại của lũ và bão” tỉnh Bình Định. 102
23,676,629 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner