"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2007 Ngày 28 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2006 - Phần xây dựng và lắp đặt. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2007 Quyết định số 120/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định (BidiPhar) theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. 05
14-02-2007 Quyết định số 124/QĐ-UBND về ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. 55
14-02-2007 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn tỉnh. 71
22-02-2007 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh. 81
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2007 Quyết định số 417/QĐ-CTUBND về chỉ tiêu giảm số thiệt hại về người do tai nạn giao thông năm 2007. 93
27-02-2007 Quyết định số 483/QĐ-CTUBND về phê duyệt kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo cứu người của tỉnh Bình Định năm 2007. 95
02-03-2007 Quyết định số 513/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 100
23,504,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner