"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2007 Ngày 20 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định quy định việc sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2007 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu chi tiết các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Dự án lớn thuộc kế hoạch Nhà nước năm 2007. 06
22-02-2007 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Thủy sản Bình Định. 20
28-02-2007 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn năm 2007 của các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý. 29
05-03-2007 Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ chỉ tiêu và kinh phí sự nghiệp đào tạo năm 2007. 31
06-03-2007 Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí chi trả tiền lương tăng thêm năm 2007 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý. 37
09-03-2007 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc quy định chi phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2007 Quyết định số 356/QĐ-CTUBND về việc công nhận kết quản bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Bình Định. 43
01-03-2007 Quyết định số 506/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Công trình: Khu công nghiệp Hòa Hội. 44
05-03-2007 Quyết định số 515/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trong tỉnh. 48
06-03-2007 Quyết định số 522/QĐ-CTUBND về việc kế hoạch thực hiện Đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục” và Đề án “ Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao dộng nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm” năm 2007. 100
06-03-2007 Quyết định số 523/QĐ-CTUBND về việc kế hoạch “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng” năm 2007. 102
07-03-2007 Quyết định số 525/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt số lượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2007. 104
23,504,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner