"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2007 Ngày 30 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 144/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh về việc phân loại đường phố các đô thị để tính thuế nhà đất trên địa bàn tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2007 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010. 06
05-03-2007 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đẩy mạnh hợp tác kinh tế - xã hội giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào đến năm 2010. 10
13-03-2007 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn đầu tư lâm sinh năm 2007. 32
14-03-2007 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc chuyển giao quản lý một phần vốn nhà nước tại Công ty Bia Quy Nhơn về Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. 34
14-03-2007 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời việc sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 36
16-03-2007 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn. 39
20-03-2007 Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc những giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2007. 41
21-03-2007 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá đất để tính giá cho thuê đất và lệ phí trước bạ đất tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh. 56
26-03-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2007. 58
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-03-2007 Quyết định số 541/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh giá vé xe buýt của Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn. 61
13-03-2007 Quyết định số 560/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Định năm 2007. 63
13-03-2007 Quyết định số 561/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí và mức chi đặc thù của Chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Định năm 2007. 78
16-03-2007 Quyết định số 580/QĐ-CTUBND về việc thành lập phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 86
16-03-2007 Quyết định số 594/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế đầu tư cho các bệnh viện năm 2007. 87
16-03-2007 Quyết định số 595/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” tỉnh Bình Định năm 2007. 89
21-03-2007 Quyết định số 640/QĐ-CTUBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào. 95
21-03-2007 Quyết định số 646/QĐ-CTUBND về việc kế hoạch dư nợ cho vay Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007. 97
26-03-2007 Quyết định số 678/QĐ-CTUBND về việc phân công các thành viên UBND tỉnh theo dõi, phụ trách địa bàn chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo. 99
26-03-2007 Quyết định số 679/QĐ-CTUBND về việc phân công các doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh giúp các xã đặc biệt khó khăn thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. 101
23,484,302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner