"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2007 Ngày 10 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2007 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quản xét tuyển bổ sung viên chức ngành GD - ĐT tỉnh Bình Định đợt 2, năm 2006 - 2007. 03
21-03-2007 Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. 17
21-03-2007 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 33
26-03-2007 Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ. 37
29-03-2007 Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2007. 47
02-04-2007 Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển Khu Kinh tế Nhơn Hội giai đoạn 2006 - 2010. 49
03-04-2007 Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2007 dự án: Phát triển ngành lâm nghiệp (Dự án WB3). 70
03-04-2007 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2007 dự án: Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững (Dự án KfW6). 74
04-04-2007 Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 78
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2007 Quyết định số 667/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2007. 79
27-03-2007 Quyết định số 686/QĐ-CTUBND về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 89
02-04-2007 Quyết định số 721/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 công trình: Khu công nghiệp Nhơn Hòa. 93
02-04-2007 Quyết định số 724/QĐ-CTUBND về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2007. 98
04-04-2007 Quyết định số 771/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chưwng trình 134 và Chương trình 135 giai đoạn 2 (2006 - 2010). 101
23,504,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner